Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Afscheid

Na 8 jaar neem ik afscheid als voorzitter van ZonMw. Een van mijn eerste activiteiten als voorzitter was de ondertekening van een convenant met Doekle Terpstra, toenmalig voorzitter van de hbo-raad. We spraken af meer werk te maken van praktijkgericht onderzoek in de zorg. ZonMw zou daar gericht aandacht aan besteden in procedures en voorlichting en de hbo-raad zou de lectoren en onderzoekers aansporen goede voorstellen in te dienen. Acht jaar verder hebben de hogescholen de weg gevonden naar ZonMw. 

In diezelfde tijd had ik mijn eerste inhoudelijke kennismaking met het bestuur van NWO. Zij hadden kritiek op de keuze van ZonMw om de samenwerking met het hbo aan te halen. Dat had ik niet mogen doen, zo’n convenant zou ten koste gaan van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Wij hebben met onze goede ervaringen laten zien dat die bezorgdheid ongegrond is. Binnen het NWO-huis is het praktijkgerichte onderzoek veel beter ingebed dan 8 jaar geleden. 

Politieke opportuniteit

Weer een heel andere herinnering. Geld voor een programma voor onderzoek naar adulte stamcellen. Wij kregen dat in de schoot geworpen naar aanleiding van een debat in de Tweede Kamer over het al dan niet mogen gebruiken van embryo’s voor stamcelonderzoek. De morele opvattingen lagen ver uit elkaar. ZonMw had een mooi programmavoorstel voor adulte-stamcelonderzoek. Wij konden dat inbrengen en binnenhalen. Een goed voorbeeld van het gebruiken van politieke opportuniteit om geld voor onderzoek binnen te halen.

Overkoepelende programma’s

We kregen in de afgelopen jaren prachtige opdrachten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van de jeugdzorg, sport, palliatieve zorg, ouderenzorg en dementie. Grote programma’s waarbij ook gehoor is gegeven aan onze wens om te werken met meer overkoepelende thema’s. Wat nog niet goed lukt is om de termijnen langer te maken. Het Nationaal Programma Ouderenzorg had een termijn van 4 jaar, vanaf het begin wisten we dat het te kort zou zijn. 

‘Goed Gebruik Geneesmiddelen begon als signalement en is nu een volwaardig programma’

De samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen en medisch specialisten en met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is nog zo’n voorbeeld van de grote stappen die de laatste jaren zijn gezet. Zij zijn stevig betrokken bij de prioritering van programma’s en verplichten zich de implementatie ter hand te nemen. 

Partner voor wetenschap en bedrijfsleven

De waarde van de combinatie van Zon (Zorgonderzoek Nederland) en Mw (Medische wetenschappen) heb ik meerdere keren mogen ervaren. Dit was zeker het geval bij de ontwikkeling van de Topsector Life Sciences & Health. De ervaring die ZonMw heeft met het bedienen van de hele kennisketen – van fundamenteel onderzoek tot en met praktijkgerichte innovaties – maakt haar tot een goede partner voor wetenschappers en bedrijfsleven. Dat we moeten woekeren met de middelen en de bureaucratie doet daar niets aan af.

Signalementen

Ook heb ik genoten van de verschillende signalementen die we hebben uitgebracht: Vrouwen zijn anders, Moet alles wat kan? en Effectiviteit van complementaire zorginterventies. Maar ook Goed Gebruik Geneesmiddelen, begonnen als een signalement en nu een volwaardig programma!  

Bredere financiële basis

Er blijft natuurlijk veel te wensen over. Meer geld voor de open programma’s, een groot programma voor de geestelijke gezondheidszorg, een meer structurele financiering van programma Kwaliteit van Zorg en een bredere financiële basis voor het preventieprogramma. 

Het was mij een grote eer om 8 jaar voorzitter te zijn van ZonMw. Een prachtige organisatie met gedreven medewerkers, een organisatie waar je graag bij wilt horen.

Pauline Meurs is tot 1 mei 2015 voorzitter van het bestuur van ZonMw. Dit is de laatste aflevering van de estafettecolumn van bestuursleden.