Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Afgeronde projecten

Zorg en Welzijn

Deskundigheidsbevordering bij dementie

De Zorggroep in Noord-Limburg heeft met behulp van ROC Nijmegen een bijscholingsprogramma over dementie ontwikkeld voor alle medewerkers. Het programma richt zich op het verbeteren van hun kennis, vaardigheden en houding tegenover cliënten. Ook samenwerking, zowel tussen organisaties als daarbinnen, krijgt aandacht. Inmiddels zijn 200 medewerkers geschoold.

Een bijscholingsprogramma was nodig omdat medewerkers te weinig wisten over ziektebeelden en over het verloop van de ziekte dementie. Behalve het vergroten van kennis en het verbeteren van vaardigheden is ook het verbeteren van de samenwerking een belangrijk onderdeel van het programma. Het uitgangspunt is dat niet alleen ketenzorg tussen verschillende aanbieders moet worden georganiseerd. Ook binnen een organisatie is een goede samenwerking tussen de verschillende medewerkers of afdelingen van groot belang.

Scholing ontwikkeld

Het ROC Nijmegen ontwikkelde het scholingsprogramma. Voor alle medewerkers is er een basisscholing van twee dagdelen. Daarnaast krijgen medewerkers van niveau 3 en 4 nog twee dagdelen extra. Inmiddels zijn de eerste 200 medewerkers geschoold. Met een ‘train de trainer’-module gaan opleiders van de deelnemende organisaties de scholing aan hun eigen medewerkers verzorgen.

Resultaten 

Als resultaat hiervan is er een aanbod van aanvullende scholing en cursussen die medewerkers helpen om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van mensen met dementie.
De komende drie jaar wordt het project op grotere schaal uitgevoerd. Alle 4800 medewerkers van de vijftien samenwerkende organisaties in Noord-Limburg krijgen scholing in de omgang met dementerende cliënten. Zowel de ‘train de trainer’-module als het scholingsprogramma zijn goed overdraagbare producten die zich lenen voor gebruik in het onderwijs en in andere zorgorganisaties.

Project: Deskundigheidsbevordering Hulp bij Dementie
Projectleider: L. Dickhoff-Evers

Zorgregie en seniorenkracht

De Hogeschool Rotterdam heeft samen met cliënten en medewerkers van zorgorganisatie Laurens en ROC Albeda College een bijscholingsmodule ontwikkeld die verzorgenden leert om cliënten meer ruimte te geven. 

Het zelf maken van keuzes geeft cliënten meer regie over de zorg die ze krijgen. De behoefte hieraan ontstond toen Laurens ging werken met zorgzwaartepakketten. Op twee pilotafdelingen van Laurens heeft het verzorgend personeel de bijscholing inmiddels gevolgd. 

Input van verzorgenden en cliënten

Uitgangspunt was de gedachte dat het werken met zorgzwaartepakketten een andere houding vraagt van de zorgverleners in de benadering van cliënten. Een inventarisatie en gesprekken met cliënten, hun mantelzorgers en verzorgenden bepaalden de inhoud van de bijscholing. Het daaruit voortvloeiende bijscholingsprogramma werd uitgevoerd door docenten van het Albeda College.

Meer inzicht en begrip 

De lessen geven verzorgenden een goed beeld van de rol en voorkeursstijl die zij en hun directe collega's hebben in de omgang met cliënten. Ook ervaren ze het effect van het op een andere manier stellen van vragen aan cliënten. De verzorgenden zijn erg enthousiast omdat ze het geleerde meteen kunnen gebruiken in hun werk.

Breder oppakken 

Het Albeda College neemt de module op in de mbo-opleiding voor verzorgenden. Bij Laurens wordt de bijscholing als vervolgproject uitgevoerd op een andere afdeling. Medewerkers van de pilotafdelingen gaan daar als ambassadeurs aan de slag.

Project: Zorgregie en Seniorenkracht: regiebehoud en betekenisvol leven met ZZP’s
Projectleider: Dr. E.J. Finnema