Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Afgeronde projecten

Preventie

Denken aan zelfdoding

In Nederland zijn ongeveer 300.000 volwassenen die wel eens denken aan zelfdoding. Veel mensen zoeken geen hulp, bijvoorbeeld uit schaamte of omdat ze denken dat ze niet geholpen kunnen worden. Het kan dan prettig zijn om zelf informatie en/of hulp via het internet te zoeken.

Online cursus

Om zoveel mogelijk mensen met suïcidale gedachten te kunnen bereiken, heeft de VU Amsterdam een online cursus ontwikkeld. Deze cursus (‘Leven onder Controle’) is bedoeld om gedachten aan zelfdoding beter onder controle te krijgen. Deelnemers krijgen informatie over (het denken aan) zelfdoding en verschillende oefeningen.

Effectiviteit

In dit project is onderzocht of de cursus deze mensen kan helpen. Gebleken is dat een online zelfhulpcursus effectiever is in het verminderen van gedachten aan zelfdoding dan psycho educatie alleen. Bovendien bleek dat de interventie kosteneffectief is. Inmiddels wordt de cursus via 113online.nl aangeboden.

Project: Reducing suicidal ideation: effectiveness of a web-based self-help intervention: a Randomised Trial
Projectleider: Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof

Waarom werkgevers bewezen effectieve maatregelen wel of niet invoeren

Werkgevers, werknemers en ook de maatschappij hebben baat bij een gezonde en productieve beroepsbevolking. We weten al veel over het gezond houden van onze beroepsbevolking, maar veel maatregelen worden niet toegepast.

In het onderzoek zijn de vragen beantwoord waarom werkgevers wel en vooral geen maatregelen nemen om werkgerelateerde risico’s aan te pakken, gezondheid van werknemers te verbeteren, verzuim te verminderen en productiviteit te vergroten. En is bekeken of het feit dat een maatregel bewezen effectief is een rol speelt bij het wel of niet gebruiken ervan. Zo is gebleken dat werkgevers wel maatregelen treffen als ze te maken hebben met wettelijke verplichtingen en ze goed werkgeverschap belangrijk vinden. Daarnaast spelen financiële motieven mee zoals hogere productiviteit, lagere personeelskosten en imagoverbetering.

Waarom werkgevers geen maatregelen nemen

Aspecten die meespelen voor de keuze van werkgevers om geen maatregelen te nemen zijn gebrek aan controle of handhaving. Daarnaast ontbreekt het aan intrinsieke motivatie zoals de organisatiecultuur en het ‘lastig vinden’ van het onderwerp. Ook speelt een rol dat de baten van de maatregelen niet bij de werkgever zelf terecht komen en dat maatregelen niet kosteneffectief zijn.

Verder is onderzocht op welke manier werkgevers gestimuleerd kunnen worden om (bewezen effectieve) maatregelen te nemen. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website van TNO.

Project: Why employers do not take measures despite these were proven to be effective
Projectleider: Dr. I.L.D. Houtman