Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 

Programmatische aanpak Chlamydiascreening

22 augustus 2013
VWS heeft ZonMw gevraagd een voorstel uit te werken voor een programmatische aanpak van deze screening. Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening bij jongeren.

Vroeg ontdekt, is deze aandoening goed te behandelen. Uit jarenlang onderzoek in verschillende regio’s bleek dat een brede screening van jongeren goed uitvoerbaar is maar niet kosteneffectief is. Dat komt door een relatief lage (en in de loop van de jaren afnemende) deelname door de doelgroep. De minister van VWS heeft om die reden in september 2011 besloten geen landelijke screening onder jongeren in te voeren. Hoe bereiken we de juiste doelgroepen beter?

Stijging Chlamydia

Jongeren kunnen zich overal in het land (gratis en anoniem) laten screenen op chlamydia, onder andere bij de soa-poli’s van GGD’en. Is dit voldoende om twee belangrijke doelstellingen te realiseren: het terugdringen van de transmissie (en daarmee verspreiding) en het voorkomen van complicaties bij de ziekte op langere termijn? Het vermoeden is dat een andere aanpak nodig is, nu cijfers van de soa-poli’s laten zien dat chlamydia onverminderd vaak voorkomt en waarschijnlijk zelfs toeneemt onder heteroseksuele (jonge) mannen en vrouwen Nederland. Daarnaast laten de meeste mensen zich niet voldoende vaak opnieuw testen om chlamydia (her)infecties tijdig op te sporen en te behandelen.

Onderzoeks- en ontwikkellijnen

De vraag hoe we de juiste doelgroepen beter bereiken, stond centraal tijdens een bijeenkomst van ZonMw. Experts waren aanwezig vanuit de invalshoeken beleid, onderzoek en praktijk; zij zijn destijds direct of indirect betrokken geweest bij het onderzoek. Ook waren mensen aanwezig met expertise op onderwerpen die hieraan raken waaronder social media en gezondheidsbevordering. Zij wezen op de noodzaak van een programmatische aanpak, met aandacht voor drie onderzoeks- en ontwikkellijnen: onderzoek naar transmissie; onderzoek naar ziekteverloop en complicaties; gedragswetenschappelijk onderzoek. De beoogde uitkomstmaat is immers niet alleen medisch maar ook gedragsmatig. Chlamydia zou daarom een duidelijker plek moeten krijgen in seksuele gezondheidsbevordering.

Programmatische aanpak

Bij een gezondheidsprobleem als chlamydia hebben we te maken met een complexe keten die loopt van gedrag (waarin een infectie wordt opgelopen/overgedragen) tot en met mogelijke complicaties (soms op lange termijn). Deze keten is niet in één onderzoek te vatten. In een programmatische aanpak zijn deelvragen en uiteenlopende interventies op een zinvolle manier met elkaar in verband te brengen. Ook wordt het gemakkelijker om bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar te brengen, de (onderzoeksmatige) begeleiding van deze initiatieven te organiseren en systematisch te bouwen aan evidence voor het meest doelmatige en effectieve gezondheidsbeleid op dit terrein.

In een latere editie komen we uitgebreider terug op dit onderwerp.

Meer informatie