Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Afgeronde projecten

Kwaliteit en Doelmatigheid

Snel van de pijn af

Pijn is één van de meest voorkomende klachten in de spoedzorg. Professionals in de keten onderbehandelen pijn bij traumapatiënten en zijn niet eenduidig in de pijnbehandeling. Om die reden is  recent de richtlijn 'Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen' ontwikkeld. 

Gids, e-boek en app

Voor het gebruik van de richtlijn in de praktijk zijn in dit aansluitende project onder leiding van Dr.  Sivera Berben drie innovatieve en praktische producten ontwikkeld. Een gids voor pijnbehandeling in de spoedzorgketen (in druk en digitaal), een e-boek (van de richtlijn) en een applicatie (app) voor interactief gebruik op de mobiele telefoon. Deze producten zijn erop gericht de verschillende doelgroepen die de richtlijn moeten gaan gebruiken te prikkelen en te stimuleren de kennis uit de richtlijn tot zich te nemen en te gebruiken.

Beschikbaarheid

Na goedkeuring van de app door de appstore, worden de producten gratis aan het veld beschikbaar gesteld via de betrokken beroepsverenigingen (NHG, V&VN Ambulancezorg, LVTC, NVA, NVSHV, NVSHA, NVT). Eigenaarschap van de producten wordt belegd bij de NVSHV, die eveneens eigenaar is van de richtlijn, zodat de producten ook tegelijkertijd met de richtlijn geüpdatet worden.

Project: SLIM: kennisverspreiding in de spoedzorg door gebruik van een praktische gids, e-boek en een app
Projectleider: Dr. Sivera Berben, Acute Zorgregio Oost

Strategie om het gebruik van bloedbesparende middelen tegen te gaan

Bij het vervangen van een knie of heup kan veel bloedverlies optreden. Is dit het geval, dan is een bloedtransfusie nodig. Bloedtransfusies kunnen leiden tot complicaties. Daarom zijn er in het verleden bloedbesparende alternatieven ontwikkeld, zoals het toedienen van EPO (een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een aantal van deze technieken niet zinvol of erg duur is vergeleken met een bloedtransfusie. Het stoppen van deze technieken kan de zorg goedkoper maken.

Strategie

Dat het gebruik van deze technieken nog niet op grote schaal is gestaakt, hangt onder meer samen met kennis, motivatie en sociale invloeden. Op basis van deze gegevens is in dit vervolgproject een strategie ontwikkeld om het gebruik van bloedbesparende technieken alsnog terug te dringen (de-implementatiestrategie). In een derde project, dat recent is gestart, wordt de strategie getest.

Project: Designing a strategy to implement a cost-effective blood transfusion policy for elective orthopaedic hip- and knee arthroplasties
Vervolgproject: De-implementation of blood saving measures (BSMs) in hip and knee arthroplastiese orthopaedic hip- and knee arthroplasties
Projectleider: Dr. L. van Bodegom – Vos, LUMC