Ga direct naar de inhoud Ga direct naar het hoofdmenu Ga direct naar het zoekveld
 
Marjolein Verstappen

Data inzetten voor betere zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders beschikken over grote databestanden. Die moeten we meer benutten om de zorg zowel beter als goedkoper te maken.

Met een onverwacht grote opkomst van meer dan driehonderd onderzoekers en beleidsmakers werd op 5 juni het eerste symposium Achmea Health Data Base gehouden. Hoogleraren en andere onderzoekers deelden hun eigen ervaringen met deze database met de bezoekers. Meer dan honderd onderzoeken zijn in de afgelopen twaalf jaar uitgevoerd met gegevens uit de Health Database. De gegevens van honderdduizenden verzekerden maken het mogelijk over langere tijd bij veel patiënten te volgen wat in de dagelijkse praktijk gebeurt. Dat is een essentiële aanvulling op experimenteel onderzoek. Zo ging een van de presentaties over een patiënt-controlestudie naar het chronisch gebruik van antibiotica en het risico op colorectaal carcinoom. Een ander voorbeeld: uit de gegevens van 30.000 jongeren die antidepressiva gebruiken blijkt een klein maar positief verband met suïcide. Dat noopt tot terughoudendheid en een zorgvuldige monitoring van jonge gebruikers van deze medicijnen.

Op feiten gebaseerde keuzes

Data omzetten tot informatie die bruikbaar is voor besluitvorming in de zorg wordt steeds belangrijker. Zo kunnen data leiden tot meer op feiten gebaseerde keuzes. Dit zal bijdragen aan meer vertrouwen in de gezondheidszorg. Deze maatschappelijke betekenis is dan ook een belangrijk argument voor Achmea om de data beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Aandacht voor privacy

Op het symposium was ook aandacht voor onderwerpen als privacy en de vraag: wordt de verkregen informatie en kennis op de juiste wijze gewogen en gebruikt? Het advies hierover was helder: wees transparant in hoe je de data gebruikt! Hoe beter je dit doet, hoe groter het vertrouwen. Samenwerken en deskundigheid uitwisselen op het gebied van dataverrijking kan dit proces versnellen. Er vindt dan ook al veel samenwerking plaats tussen zorgverleners, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke kennisinstituten, universiteiten en zorgverzekeraars.

Vertrouwen in wetenschap

Sinds enige tijd is Achmea in gesprek met ZonMw over de wijze waarop wij elkaar kunnen versterken op belangrijke gezondheidszorgthema’s. Wetenschap en partijen uit de dagelijkse praktijk die samen werken aan een gezondheidszorg waarin de Nederlanders vertrouwen hebben is een mooi doel. Vooral ook omdat Nederlanders in ‘de wetenschap’ – in vergelijking met andere instituten – veel vertrouwen stellen, zoals de WRR in een recent rapport constateert.

Marjolein Verstappen is bestuurslid van ZonMw en directeur zorginkoop bij Achmea
Foto column: Eric den Ouden